Mỡ nhiệt độ thấp SKF LGLT 2 Mỡ tốc độ cao

SKF LGLT 2 là mỡ dùng cho vòng bi chịu nhiệt độ thấp và bạc đạn cần tốc độ cao.