Nhớt thủy lực HP Oil Hydraulic AW 68

Dầu thủy lực HP Oil Hydraulic AW 68 là dầu gốc khoáng dùng cho hệ thống thủy tĩnh. Nó có một gói phụ gia phong phú để chống mài mòn, chống ăn mòn và chống oxy hóa tốt hơn. Chúng cung cấp tuổi thọ kéo dài và giảm mài mòn các bộ phận trong máy bơm thủy lực.

Dầu gốc khoáng chất lượng cao cho hệ thống thủy tĩnh. Chúng có một gói phụ gia phong phú để chống mài mòn, chống ăn mòn và chống oxy hóa tốt hơn. Chúng cung cấp tuổi thọ kéo dài và giảm mài mòn các bộ phận trong máy bơm thủy lực.

Danh mục: