Nhớt thủy lực KAMA H 68

Dầu thủy lực KAMA H 68 được sử dụng cho các hệ thống thủy lực chịu tải nặng của máy móc thiết bị công nghiệp, trong xây dựng, giao thông, nông nghiệp,…

Đặc biệt thích hợp cho các hệ thống hoạt động trong điều kiện bình thường.

ISO VG 46, DIN 51 524 nhóm 2 HLP, ISO 11 158 HMz.

Danh mục: