Nhớt thủy lực Totachi Premium NRO 68

Totachi Premium NRO 68

Dầu thủy lực Totachi Premium NRO 68 được sử dụng cho các thiết bị thủy lực tĩnh với ứng suất cơ và nhiệt độ cao.

Totachi Premium NRO 68 là dầu thủy lực gốc khoáng đã qua xử lý hydro được tinh chế với các chất phụ gia để cải thiện tính ổn định oxy hóa, chống ăn mòn và chống mài mòn và các chất phụ gia chống tạo bọt. Chúng chứa chất điều chỉnh độ nhớt có tác dụng làm giảm độ nhớt.

Danh mục: