Nhớt thủy lực Vector Hydraulic AW 68

Vector Hydraulic AW 68 dầu thủy lực cao cấp với đặc tính độ nhớt được cải thiện, chống mài mòn rất tốt, cũng như chống ăn mòn tuyệt vời, khả năng lọc tuyệt vời, không tạo bọt, đặc tính khử nhũ tương tuyệt vời. Tất cả điều xác nhận rằng các đặc tính của dầu 68 đáp ứng các thông số kỹ thuật yêu cầu của dầu thủy lực và cho phép sử dụng dầu trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt. Được sử dụng trong hệ thống điều khiển thủy lực.

Danh mục: