Nhớt thủy lực Vector Hydraulic VG 68

Dầu thủy lực Vector Hydraulic VG 68 có đặc tính giảm mài mòn được cải thiện. Truyền tải năng lượng cho các hệ thống thủy lực và vận hành hiệu quả. Dầu có đặc tính chống ăn mòn tuyệt vời. Nó cũng có đặc tính chống mài mòn, chống oxy hóa, khả năng làm sạch tốt, cũng như chống tạo bọt và khử nhũ tương.

Đáp ứng các yêu cầu và thông số kỹ thuật sau: AFNOR 48600. DENISON HF-2, HF-0. 70-1, 70-2, 70-3. DIN 51524 nhóm 2.

Danh mục: