Bình xịt tìm rò rỉ CRC Eco Leak Finder 500 ml

Bình xịt tìm rò rỉ CRC Eco Leak Finder

CRC Eco Leak Finder 500 ml

Bình xịt tìm rò rỉ đã được DVGW thử nghiệm phun cho các hệ thống khí đốt và nén khí cho hầu như tất cả các loại khí, kể cả hệ thống oxy. Dầu gốc nước tạo thành các bong bóng có thể nhìn thấy rõ xung quanh vị trí rò rỉ.