KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

dầu thủy lực - nhớt 10

Dầu thủy lực ENEOS SUPER HYRANDO 32 46 68

dầu mỡ đặc chủng

Dầu trắng Shell Ondina Oil 927

mỡ bôi trơn - mỡ bò

Mỡ bôi trơn DAPHNE GREASE MP 0 1 2

keo và chất làm kín

Keo dán Vibra-Tite 125

keo và chất làm kín

Keo dán Vibra-TITE 12225

dầu mỡ đặc chủng

Mỡ bôi trơn Doubrex AGN-3

dầu mỡ đặc chủng

Mỡ bôi trơn NYE RHEOLUBE 739A

dầu tuabin - dầu turbine

Dầu bôi trơn ENEOS FBK TURBINE 32 46 68

keo và chất làm kín

Keo dán Plexus MA320

keo và chất làm kín

Keo dán KONISHI SL210W SL210B

mỡ chịu nhiệt độ cao và thấp

Mỡ bôi trơn MOLYDUVAL Pegasus C 46

keo và chất làm kín

Keo dán KONISHI FB300ZB FB300ZW

Dầu mỡ thực phẩm

Mỡ bôi trơn Trusco TWG-400L-2

Xem thêm sản phẩm

Tin Tức