Chất bịt kín LOCTITE MR 5923

  • LOCTITE MR 5923 là chất làm kín ren dạng lỏng, nhớt, màu nâu đỏ sẫm, có mùi cồn tính năng. Nó là dầu khô chậm, chuyển thành bôi trơn dẻo, dính thông qua sự bay hơi dung môi. Nó làm kín các bộ phận vừa khít, bề mặt gia công và các kết nối ren trong các ứng dụng công nghiệp, máy bay và hàng hải.
  • Các chất làm kín miếng đệm có khả năng kháng dầu cao hơn chất làm kín miếng đệm tiêu chuẩn và tăng cường độ kín xung quanh miếng đệm trong các thiết bị như chảo truyền động và nắp van.