Chất bịt kín Tosseal 381

TOSSEAL 381 là chất trám silicone một thành phần, kết dính thành keo silicone có mô đun cao khi tiếp xúc với độ ẩm không khí ở nhiệt độ bình thường. Sản phẩm là chất làm kín bằng ketoxime, không phát ra mùi liên quan đến chất làm kín bằng acetoxy và hầu như không ăn mòn kim loại.