Chất bôi trơn chống kẹt LOCTITE N-1000

Mỡ bôi trơn chống kẹt gốc đồng có độ tinh khiết cao nhất. Nó được xây dựng để có hàm lượng halogen, lưu huỳnh và kim loại nặng thực tế thấp nhất.