Chất kết dính ALTECO AP 6200

ALTECO AP 6200 Activator giúp kết dính các vật liệu khó kết dính như Polyethylene, Polypropylene, keo silicone và các loại nhựa kỹ thuật khác nhau.
Alteco Accelerator / Activator để tăng tốc độ kết dính của keo Alteco cyanoacrylate. Thích hợp để sử dụng với loại keo cyanoacrylate kết dính chậm hơn, có độ nhớt cao hơn. Khuyến nghị sử dụng trên các bề mặt xốp và/hoặc bề mặt không bằng phẳng, nơi cần tốc độ kết dính nhanh. Giảm hiện tượng vết trắng do dư keo.