Chất làm kín Marabu Fixogum Rubber Cement

  • Fixogum Rubber Cement được chế tạo để hình thành lớp làm kín khí xung quanh chu vi của lớp phủ thủy tinh trong quá trình lai đầu dò cho FISH.
  • Kích thước : Ống 125g
  • Thương hiệu  :  Marabu
  • Loại keo:  Cố định

 

lượng đóng gói:  1

Màu sắc:  Trong suốt