Chất làm sạch Weicon Crack Testing Agent

  • Chất tẩy rửa trung tính về vật liệu để kiểm tra độ thẩm thấu của màu.
  • Thích hợp cho kim loại, nhiều loại nhựa, vật liệu gốm, thủy tinh,…
Danh mục: