Chất tẩy rửa TEROSON PU 8550

  • Chất tẩy rửa trong suốt gốc dung môi dành cho bề mặt kính, kim loại sơn và phủ gốm.
  • Dễ dàng loại bỏ dấu vân tay, bụi và các chất gây ô nhiễm khác.
  • TEROSON PU 8550 là chất tẩy rửa gốc dung môi trong suốt dành cho các bề mặt kính, kim loại sơn và phủ gốm.
  • Sản phẩm để loại bỏ dấu vân tay, bụi và các chất gây ô nhiễm khác khỏi vật liệu trước khi dán. Mật độ xấp xỉ 0,8 g/cm³, trong khi mùi được mô tả là tương tự như isopropanol.
Danh mục: