Dầu cắt gọt kim loại không pha nước XAS 42

DẦU CẮT GỌT XAS 42

DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI HIỆU SUẤT CỰC CAO CHO KIM LOẠI ĐEN

Loại dầu

Dầu cắt gọt không pha nước

Ứng dụng

Gia công kim loại