Dầu cắt gọt kim loại không pha nước XNL 22

DẦU CẮT GỌT XNL 22

DẦU CẮT GỌT KHÔNG PHA  NƯỚC KHÔNG CHỨA CLO

Loại dầu

Dầu cắt gọt không pha nước

Ứng dụng

Gia công kim loại