Dầu ENEOS Uniway XS 32 68 220

Dầu bôi trơn Uniway XS được phát triển cho các máy công cụ chất lượng cao, hoạt động với độ chính xác cao hơn và tốc độ cao hơn.

Danh mục: