Dầu ESSO TERESSO 32 46 68 77 100 150 220 320

ESSO TERESSO là dầu bôi trơn hệ thống tuần hoàn và tuabin chất lượng cao được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau. Dòng sản phẩm được sử dụng trong tua bin hơi nước, tua bin khí cố định nhẹ và hệ thống tuần hoàn.

Danh mục: