Dầu lạnh FUCHS RENISO KC 68

RENISO KC 68 dùng cho tất cả các hệ thống lạnh sử dụng chất làm lạnh amoniac (NH3) hoặc HCFC.

Danh mục: