Dầu máy nén khí ANDEROL 3057M

  • ANDEROL 3057M là dầu bôi trơn máy nén gốc PAO để bôi trơn lâu dài cho máy nén khí trục vít cánh gạt và ngập dầu.
  • Khuyến khích sử dụng trong các máy nén như: máy nén khí trục vít ngập dầu, máy nén cánh gạt ngập dầu
  • Nhiệt độ hoạt động của dầu Anderol 3057M là -40°C đến 205°C. PHÊ DUYỆT Đã được thử nghiệm và phê duyệt bởi Knorr-Bremse AG (Knorr Brake Corporation).