Dầu máy nén khí Carrier PT23BZ110005

Sản phẩm OEM cho nhà máy.