Dầu ta rô SKS RTO

Dầu ta rô SKS là dầu có độ nhớt cao có chứa các chất phụ gia chịu cực áp, thích hợp cho các loại doa doa, khoan và các hoạt động gia công kim loại khác. Giảm đáng kể ma sát và đóng chức năng bôi trơn.

Dầu taro SKS cũng có thể được sử dụng như một chất phụ gia cho dầu cắt gọt dầu gốc khoáng thông thường để đối phó với những vết bôi trơn khó khăn nhất

Tính năng

  • Kéo dài tuổi thọ
  • Tăng độ hoàn thiện của phôi
  • Giảm chi phí sản xuất