Dầu thử nghiệm cao su P-80 Emulsion

Dầu thử nghiệm cao su IPC P-80 Emulsion có khả năng bôi trơn tạm thời hiệu quả. Dễ dàng lắp đặt và tháo rời giữa cao su và các bộ phận kim loại, hoặc xử lý theo cách khác, sau khi hoàn thành, dầu bôi trơn cao su sẽ hoàn toàn bay hơi và biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Dầu bôi trơn cao su P-80 Emulsion là hỗn hợp của giấm tổng hợp và nước. Bề ngoài có màu trắng đục đến trắng sữa. Nó không chứa chất chưng cất gốc khoáng. Ngay cả khi cao su được bôi trơn bằng IPC IFC đã được sử dụng nhiều lần, tính linh hoạt của nó vẫn còn bản gốc. Nó sẽ không bị giòn, nứt hoặc mất tính đàn hồi và bề mặt của vật phẩm tiếp xúc với nó sẽ không bị hư hại, chẳng hạn như tiếp xúc với thủy tinh, các kim loại khác nhau, nhựa, cao su tổng hợp, gỗ và các vật dụng khác.