Dầu thủy lực FUCHS RENOSAFE DU 46

RENOSAFE DU 46 là dầu thủy lực loại HFDU chống cháy theo DIN 51502 và ISO 6743 không chứa dầu gốc khoáng và nước. RENOSAFE DU 46 được làm từ este tổng hợp và các chất phụ gia đặc biệt.