Dầu truyền động Gazprom Neft ATF DX III

– Đóng gói: 1L , 4L, 5L, 20L, 205L
– Nhà sản xuất : GAZPROMNEFT – LUBRICANTS
– Tiêu chuẩn: DEXRON IIIG, MERCON, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C, 21L, Voith H55.6335, MAN 339 Typ. Z1/V1, MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.11, Volvo CE 97340,97341, Alison C-4, GM TASA, Cat TO-2

Sản xuất tại: Nga, Italy, Serbia

Để biết thông tin về giá Quý Khách vui lòng liên hệ số hotline: 0937 812 942