Dầu xích dùng trong dây chuyền thực phẩm LPS

Dầu xích và dầu băng tải dùng cho thiết bị thực phẩm, dây chuyền chế biến đóng gói thực phẩm.

Danh mục: