Dung môi Gaia T-01s T-01L

  • Chất pha loãng dành cho sơn gốc sơn mài.
  • Sơn gốc sơn mài có đặc điểm là thời gian khô nhanh, bôi trơn sơn bền và phát triển màu sắc tốt.
  • Khi sử dụng, vui lòng đảm bảo thông gió tốt và luôn đeo khẩu trang, găng tay.
Danh mục: