Hợp chất DYMOSEM TC-83

  • DYMOSEM TC-83 được sử dụng cho mục đích lắp ráp và kiểm tra các loại khuôn, khuôn và phụ kiện khác nhau.
  • Trên bề mặt phôi, một lớp men xanh mỏng được cạo, sau đó cạo, chạm, cuộn và thử để lắp ráp và thử nghiệm., đó là phát hiện không có dầu tim màu xanh hoặc đỏ dính trên miếng dán hoặc vùng bị cọ xát.
  • Việc phát hiện độ chính xác của các bộ phận cơ khí có thể phát hiện ngay các lỗi hoặc lỗi lắp ráp không khớp, điều rất hữu ích cho việc lắp đặt gia công chính xác.
Danh mục: