Hợp chất Techspray 2222-8SQ

WonderMASK PX là mặt nạ hàn cao su tạm thời, có thể bóc được, khô trong thời gian bằng một nửa so với mặt nạ hàn có thể bóc tiêu chuẩn. Nó được sử dụng bằng tay và có thể chịu được các hoạt động trợ dung, hàn sóng và làm sạch. Nó che chắn và bảo vệ hiệu quả các lỗ hở và các bộ phận bên dưới trong quá trình hàn sóng và có thể được sử dụng làm mặt nạ phủ phù hợp.

Danh mục: