Keo bạc dẫn điện ITW CircuitWorks CW2400

ITW CircuitWorks CW2400 là keo epoxy bạc hai thành phần với độ kết dính cơ học mạnh mẽ, tính dẫn điện tuyệt vời, xử lý nhanh ở nhiệt độ thường, có thể kết dính bền với nhiều loại vật liệu và có thể gia nhiệt để xử lý nhanh hơn, thích hợp cho các ứng dụng nguyên mẫu, sửa chữa và kết dính dẫn điện.