Keo dán Chemlok 218GB

  • Chemlok 218 là keo một lớp được sử dụng để kết dính các cao su urethane có thể đúc và nghiền với kim loại và các vật liệu cứng khác.
  • Độ bền môi trường tuyệt vời kết dính có khả năng chống nước, phun muối, nhiều loại dung môi và các điều kiện môi trường khác.
  • Keo một lớp không cần sơn lót, giảm nhân công và chi phí.
  • Kết dính linh hoạt kết dính nhiều cao su polyurethane có thể đúc và nghiền.