Keo dán KONISHI FB300ZB FB300ZW

Keo đàn hồi bảo dưỡng nhiệt độ KONISHI FB300ZW được sử dụng trong linh kiện điện và điện tử.