Keo dán nhựa Dowsil 739

Keo dán nhựa Dowsil 739 là keo một thành phần, xử lý độ ẩm, không chảy cho mục đích sử dụng chung. Có nhiều kích thước và màu sắc.

  • Một thành phần, kết dính môi trường ẩm
  • Không chảy
  • Keo đa năng
  • Tính chất bám dính tốt