Keo làm kín Threebond 5222N

  • Kết dính tuyệt vời với các vật liệu khác nhau.
  • Khả năng chịu nhiệt và lạnh tuyệt vời. Duy trì độ đàn hồi cao su ổn định ở nhiệt độ từ -40 độ C đến 100 độ C.
  • Có thể sơn lên được.