Keo ThreeBond TB1225B

TB1225B là keo silicone một thành phần dùng để kết dính, gắn cố định, phủ và bọc các bộ phận điện và điện tử. Keo silicone RTV khử cồn thông thường có đặc tính xử lý bề mặt và xử lý chuyên sâu chậm, cũng như độ ổn định bảo quản không đạt yêu cầu. thuộc dòng 1220 cho thấy những cải tiến đáng kể về tất cả các đặc tính này. Chúng khô và xử lý nhanh ở nhiệt độ bình thường, có khả năng chống ăn mòn và có độ ổn định bảo quản tuyệt vời.

  • Loại khử cồn do đó không ăn mòn kim loại và nhựa
  • Mùi thấp
  • Khô nhanh
  • Độ dẫn nhiệt độ cao 1,6 Wm.k
  • Sản phẩm được xử lý có nhiệt độ, kháng hóa chất và tính chất điện tuyệt vời
  • Hàm lượng siloxane thấp để ngăn ngừa lỗi tiếp xúc
  • Làm kín và dẫn nhiệt của các bộ phận điện và điện tử
  • Làm kín cặp nhiệt điện
  • Làm kín bộ trao đổi nhiệt