Kluber Isoflex Topas L 152

  • Mỡ ổ trục trong phạm vi nhiệt độ làm việc rộng
  • Phạm vi nhiệt độ làm việc rộng và độ ổn định nhiệt độ thấp tuyệt vời nhờ vào dầu gốc tổng hợp đặc biệt
  • Được khuyên dùng cho ổ lăn do tính chất tách dầu đầy đủ, trong điều kiện ma sát bôi trơn
  • Trọng lượng: 1kg, 25kg
  • Nhà sản xuất: Kluber