Lớp phủ Bectron PL 4122 E BLF FLZ

ELANTAS Bectron PL 4122 E BLF FLZ là dòng sơn phủ polyurethane trong suốt dựa trên hóa học alkyd biến tính urethane đã được thiết lập. Khả năng của Bectron PL 4122 đáp ứng các yêu cầu mới nhất của thiết bị điện tử, độ ăn mòn pin thấp và kết dính nhanh ở nhiệt độ bình thường hoặc điều kiện sấy khô. Bectron PL 4122 không chứa chì và không có hợp chất thơm trong dung môi và đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị ROHS.

Lớp sơn bóng có đặc tính vượt trội về tính chất nhiệt và điện môi được duy trì khi chịu áp lực môi trường.

Lớp phủ vecni có 3 mức chất rắn/độ nhớt cho mỗi hệ thống ứng dụng:

  • PL 4122-37E BLF FLZ
  • PL 4122-40E BLF FLZ
  • PL 4122-45E BLF FLZ
Danh mục: