Mỡ bôi trơn HALS Klueber S88 Plus

KLUEBER S88 PLUS là mỡ đặc biệt được gắn trong một bộ điều khiển do công ty HALS của Hàn Quốc sản xuất, được kết nối với PLC của máy, định lượng dầu mỡ một cách chính xác và tối thiểu lên các bộ phận hoạt động. Giải pháp bôi trơn tối thiểu giải quyết các vấn đề liên quan đến dư lượng mỡ bôi trơn gây ra các vấn đề về sức khỏe sản xuất, môi trường và người vận hành.