Mỡ bôi trơn LUBRIPLATE DS-ES

Mỡ bôi trơn LUBRIPLATE DS-ES được phát triển cho ngành điện và điện tử. Mỡ bôi trơn LUBRIPLATE DS-ES đang được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị chuyển mạch và bộ phận tiếp điểm trên ô tô, nơi khả năng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn mới được đặt ra cho thiết bị này.