Mỡ bôi trơn MOLYKOTE G-8005

Mỡ MOLYKOTE G-8005 là loại mỡ perfluorin hóa dày PTFE để sử dụng ở nhiệt độ cao.