Mỡ bôi trơn OMEGA 99

Omega 99 là mỡ bôi trơn chịu axit, chống nước, chống kiềm, chịu nhiệt độ cao, bảo quản kim loại, ổn định từ -130°C đến 1093°C.