Mỡ cấp thực phẩm LUBRIPLATE / Mỡ nhiệt độ thấp FSL-2

Phụ gia chống vi khuẩn của LUBRIPLATE được phát triển để ngăn chặn sự phân hủy mỡ bôi trơn do vi sinh vật gây ra. Mỡ bôi trơn SFL được xử lý bằng LUBRI-ARMOR vẫn tươi và tồn tại lâu hơn trong môi trường nhà máy chế biến thực phẩm khắc nghiệt.

Dòng LUBRIPLATE SFL được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với các thiết bị chế biến thực phẩm ngày nay. Dầu gốc tổng hợp và chất làm đặc xà phòng phức hợp nhôm cho phép phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng cho bốn mức NLGI. LUBRIPLATE SFL-2 là loại mỡ tổng hợp đa năng cấp thực phẩm, có thể được sử dụng trong hầu hết các nhà máy chế biến thực phẩm hiện đại cho hầu hết các yêu cầu bôi trơn. Sản phẩm có phạm vi nhiệt độ hoạt động gần đúng từ -25 đến 400 ° F.

  • Phức hợp nhôm
  • Lớp NLGI 2
  • Nhiệt độ thấp -40 độ F.
  • Nhiệt độ cao 400 độ F.
  • NSF H-1 mỡ bôi trơn cấp thực phẩm.