Mỡ chịu nhiệt 150 độ C cho máy móc công nghiệp

Mỡ chịu nhiệt cho máy móc công nghiệp, ổ bi, ổ lăn hạng nặng của các nhà máy.

Danh mục: