Mỡ chịu nhiệt độ âm chịu cực áp chịu tải nặng SKF LGWM

Mỡ bôi trơn skf nhập khẩu LGWM chịu tải nặng, bôi trơn ổ trục nhiệt độ rộng
Mỡ vàng bôi trơn chịu nhiệt độ thấp