Mỡ chịu nhiệt gốc tổng hợp SKF LGET – Mỡ nhiệt độ cực cao

  • Mỡ SKF LGET sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.
  • Mỡ chịu nhiệt độ cực cao