Mỡ chịu nhiệt HASCO Z 260

  • Mỡ bôi trơn chịu nhiệt độ cao.
  • Mỡ bôi trơn có khả năng chịu tải nặng.
  • Mỡ chất lượng cao cấp của Graisse.
  • Nhiệt độ tối đa 180 °C.