Mỡ chịu nhiệt SKF LGHP 2 mỡ chịu nhiệt bạc đạn vòng bi

  • Mỡ chịu nhiệt SKF LGHP 2/1, 2/5, 2/18
  • Mỡ chịu nhiệt độ cao và ổn định nhiệt lâu dài
  • Mỡ chịu nhiệt vòng bi Động cơ
  • Mỡ chịu nhiệt bạc đạn Quạt công nghiệp
  • Mỡ chịu nhiệt vòng bi máy bơm nước
  • Mỡ chịu nhiệt vòng bi xe Ô tô và các loại xe cơ giới, xe công trình

SKF LGHP 2/0.4 – SKF LGHP 2/1 – SKF LGHP 2/5 – SKF LGHP 2/18