Sơn lót TEROSON 150

  • TEROSON 150 là loại sơn lót trong suốt, lỏng, chứa dung môi, dạng bình xịt gốc polyolefin clo hóa.
  • TEROSON 150 được sử dụng khi xịt một lớp mỏng.
Danh mục: