SYNTHESO HT 1000 1500

  • Dầu gốc tổng hợp dài hạn và chịu nhiệt độ cao
  • Đặc tính độ nhớt/nhiệt độ rất tốt
  • Giảm ma sát
  • Khả năng chịu tải nặng
  • Đặc tính chống mài mòn tốt
Danh mục: